Dekalog Dobrego Rodzica

 • -
rodzice

Dekalog Dobrego Rodzica

Niniejszy „Dekalog” został opracowany przez Państwa Wardaków, liderów Akademii Familijnej w Polsce, dla Fundacji Narodowego Dnia Życia. Stanowi próbę przedstawienia kilku podstawowych zasad wychowania, które wydają się być całkowicie uniwersalne, tzn. ich stosowanie się do nich powinno przynieść pozytywny efekt w przypadku każdej rodziny. Naturalnie nie jest to lista ani kompletna ani bezdyskusyjna, jednak celem jej przedstawienia jest zachęcenie rodziców do refleksji nad tym, jakimi zasadami kierują się w wychowaniu swoich dzieci i być może podjęcie przez nich pewnych konkretnych działań, aby przynajmniej niektóre z wymienionych niżej zasad zacząć stosować w swojej rodzinie.

 1. Najpierw małżonek, głupcze!
  2. Wymagaj od siebie tego, czego wymagasz od dzieci
  3. Bądź przyjacielem swoich dzieci
  4. Bądź konsekwentny
  5. Ustal zasady domowe i planuj czas
  6. Bądź pozytywny
  7. Twórz atrakcyjną kulturę rodzinną
  8. Nie faworyzuj żadnego z dzieci
  9. Bądź z małżonkiem jednością wobec dzieci
  10. Rozwijaj się jako rodzic.

 

I NAJPIERW MAŁŻONEK, GŁUPCZE!

Każda budowla musi mieć odpowiednią strukturę, aby była stabilna i mogła przetrwać w różnych niesprzyjających dla niej warunkach. W przypadku rodziny podstawą, na której musi się ona opierać jest więź małżeńska. Niezależnie od wszystkich nowoczesnych „pomysłów” na rodzinę, jedyne rozwiązanie, które sprawdziło się w historii i zdecydowanie najlepiej sprawdza się dziś, to związek jednej mężczyzny i jednej kobiety, zawierany na całe życie. Wszelkie odstępstwa od tej zasady – rozwody, separacje, konkubinaty – pociągają za sobą negatywne skutki dla całej rodziny: szczęścia małżonków, wychowania dzieci, a nawet sytuacji materialnej. Potwierdzają to rozliczne badania socjologiczne prowadzone w wielu krajach świata.
Więcej na:    http://www.wardakowie.pl/artykuly/artykuly/wychowanie/dekalog-dobrego-rodzica-1