Rodzice, błogosławcie swoje dzieci!

  • -
rodzice

Rodzice, błogosławcie swoje dzieci!

Dobrym i pięknym zwyczajem ludzi wierzących w Boga jest prośba o błogosławieństwo, przyjmowanie błogosławieństwa i udzielanie go innym. Błogosławieństwa w ramach liturgii udziela kapłan, gdyż jest to czynność kapłańska; formuła słowna łączy się tu z gestem, w którym przyzywamy dla konkretnej osoby lub osób Bożej łaski. Poza liturgią, zawierającą wiele rodzajów błogosławieństw, takich jak: błogosławieństwo mszalne, Najświętszym Sakramentem, osób i rzeczy, istnieje szereg sytuacji, w których osoby wierzące w Boga, niebędące kapłanami, mogą błogosławić innych ludzi.

Na mocy zjednoczenia z Chrystusem każdy ochrzczony ma udział w powszechnym kapłaństwie ludu Bożego. Do najbardziej znanych błogosławieństw, udzielanym przez osoby świeckie, należy zwyczaj błogosławienia narzeczonych przez ich rodziców przed zawarciem sakramentu małżeństwa, rodzicielskie błogosławieństwo nowo wyświęconego kapłana przed celebrowaniem przez niego prymicyjnej Mszy Świętej czy wreszcie błogosławienie dzieci przez ich rodziców.

Święty Mateusz zapisał w swojej Ewangelii:

Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd (Mt 19, 13-15).

Naśladując Jezusa, gorąco zachęcam rodziców, by wprowadzali w domach zwyczaj błogosławienia swoich dzieci. Podkreślamy wówczas, że Bóg ze swoją mocą jest wszędzie obecny, że możemy doświadczać Jego miłości i opieki. Błogosławieństwo łączy w sobie gest ze słowem. Gestem jest znak krzyża, uczyniony na czole, za gest uważa się także położenie ręki na głowie lub ramieniu dziecka.

Błogosławieństwo może być wypowiedziane lub przekazane w myślach. W modlitwie o Boże błogosławieństwo przekazujemy dziecku życzliwość, odwagę i siłę. Błogosławiąc dziecko, możemy posługiwać się różnymi formułami słownymi:

Niech cię Bóg błogosławi! Niech Bóg czuwa nad tobą! Dobry Bóg niech cię błogosławi i strzeże! Bóg cię kocha, On cię błogosławi!

To tylko niektóre z możliwych słów.

Uczyńmy z błogosławieństwa przekazywanego dzieciom dobry zwyczaj czy nawet przyzwyczajenie. Rodzice, błogosławcie swoje dzieci przed pójściem do przedszkola czy szkoły, w ciągu dnia, przed wykonaniem przez nie jakiegoś trudnego zadania, zanim pójdą spać, gdy są chore, gdy idą do spowiedzi, a zwłaszcza kiedy świętują swoje urodziny, rocznicę chrztu, dzień Pierwszej Komunii Świętej czy rocznicę tego dnia, dzień bierzmowania…

Błogosławiąc, stajecie się narzędziem w ręku Boga. Pozwalacie wówczas, by Boża miłość i moc stały się namacalne – i to zarówno w waszym życiu, jak i życiu waszego dziecka. Każde błogosławieństwo jest dla dziecka pięknym darem, bo podkreśla jego wyjątkowość w oczach samego Boga. Pozwólcie także, aby czasami wasze dzieci pobłogosławiły i was!

Ks. Szymon Stułkowski