W Poznaniu powstało Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne Razem.

  • -

W Poznaniu powstało Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne Razem.

Stowarzyszenie ” Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne RAZEM” o swej Misji:
Czerpiąc z bogactwa doświadczeń historycznych oraz dóbr kulturowych i duchowych naszego kraju, kierując się uniwersalnymi wartościami: prawdy, sprawiedliwości, piękna i dobra, stając wobec nowych możliwości pomocy człowiekowi, realnych dzięki znaczącemu postępowi nauki i techniki, My, ludzie dobrej woli, pragniemy powołać Stowarzyszenie „Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne RAZEM”, którego celem będzie służba i pomoc oraz zapewnienie opieki paliatywnej ciężko chorym, także letalnie, dzieciom nienarodzonym, jak również niesienie wsparcia i ulgi w cierpieniu ich rodzinom w całym okresie prenatalnym, okołoporodowym, jak i po narodzeniu dziecka. Pragniemy, ażeby wszelkie działania podejmowane w strukturach Stowarzyszenia wynikały z poszanowania godności i wartości życia ludzkiego oraz były wyrazem troski o dobra – fizyczne, emocjonalne i duchowe każdego dziecka i rodzica, którego Stowarzyszenie będzie otaczać opieką.

Więcej informacji na: www.hospicjumrazem.pl

E-mail: kontakt@hospicjumrazem.pl

Telefon ogólny: 666 055 475

Bezpośredni kontakt do psychologa: 796 155 113