Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem Abp. Stanisława Gądeckiego ws. Europejskiej Karty Równości

  • -
Herb

Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem Abp. Stanisława Gądeckiego ws. Europejskiej Karty Równości

Oświadczenie w związku z przyjęciem tzw. Europejskiej Karty Równości

 

Oświadczenie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego

w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Poznania

tzw. Europejskiej Karty Równości

 

W duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo rodzin, dzieci i młodzieży oraz w trosce o dobro przyszłych pokoleń i rozwój naszego regionu wyrażam głęboki niepokój w związku z przyjęciem przez Radę Miasta Poznania tzw. Europejskiej Karty Równości.

W świetle opinii wielu poznańskich rodzin, organizacji pozarządowych oraz ekspertów w poważny sposób ingeruje ona w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Takim słowom jak rodzina, równość i tolerancja, nadaje nowe, zideologizowane znaczenie, kwestionując w ten sposób fundamentalną rolę rodziny dla życia społecznego i ingerując w niewłaściwy sposób w sferę seksualności człowieka i jego rozwój. Stanowi ideologiczną ingerencję w rozwój ekonomiczny przedsiębiorstw i może być zagrożeniem dla wolności gospodarczej, ponieważ promocja zatrudniania pracowników z powodów innych niż kwalifikacje zawodowe stoi w sprzeczności z praktyką efektywnego zarządzania. Dokument ten – poza godną pochwały wrażliwością na kwestię nierówności kobiet i mężczyzn w życiu publicznym – praktycznie stwarza okazję do promowania ideologii gender, a papież Franciszek uznaję tę ideologię za jeden z głównych przejawów zła we współczesnym świecie.

Niepokój budzi także fakt, iż dokument, który ma regulować wszystkie obszary aktywności miasta, został przyjęty bez wystarczających konsultacji społecznych i bez uwzględnienia głosu sprzeciwu tysięcy mieszkańców Poznania. Proszę wiernych Archidiecezji Poznańskiej o modlitwę w intencji naszego Miasta oraz wszystkich sprawujących władzę, aby ich działania nie prowadziły do kwestionowania Prawa Bożego.

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, 14 lutego 2020 r.

Oświadczenie dotyczy projektu uchwały przegłosowanej na XXII Sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11 lutego 2020 r.

źródło:

http://archpoznan.pl/pl/web/homilia/view/id/oswiadczenie-w-zwiazku-z-przyjeciem-tzw-europejskiej-karty-rownosci