Cel i Adresaci

szczęśliwa rodzina

 

Celem było i jest:

Przypomnienie, że rodzice są pierwszymi i niezastąpionymi wychowawcami, a rodzina jest najbardziej odpowiednim środowiskiem do zapewnienia wychowania seksualnego, uświadomienie rodziców o zagrożeniach związanych z nieodpowiednią edukacją seksualną w tym równościową, wsparcie ich wiedzą na temat procesu wychowania i zmotywowanie do większej aktywności, by swoim zaangażowaniem mieli realny wpływ na kształtowanie swoich dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.

Adresaci to:

Rodzice ze zgłoszonych parafii , oraz babcie i dziadkowie, młodzi i dorośli – potencjalni rodzice ale również wychowawcy i nauczyciele – w sumie wszyscy, którzy mają lub w przyszłości będą mieć wpływ na wychowanie i formację dzieci.