Dla rodziców

spacerująca rodzina

 

Mamo! Tato!


Czy wiesz , że:

 • jesteś pierwszym i niezastąpionym wychowawcą!
 • masz prawa i obowiązki!
 • rodzina jest najbardziej odpowiednim środowiskiem wychowawczym, w tym również wychowania seksualnego!

Czy chcesz tego, czy też nie chcesz – masz ogromny wpływ na życie swojego dziecka.

Pragniesz szczęścia dla swojego dziecka?

Przeczytaj, przemyśl, przekaż dalej…


Spójrz na świat oczami dziecka…

 

Mam trzy lata: 

 1. Nie przyswajam informacji, których nie rozumiem.
 2. Nowe informacje dobudowuję do posiadanej wiedzy.
 3. Potrzebuję krótkich konkretnych informacji.
 4. Potrafię przyjąć zakazy, choć nie rozumiem ich sensu.
 5. Naśladuję zachowania dorosłych.
 6. Potrzebuję bardziej wyjaśnień filozoficznych i  egzystencjalnych niż fizjologicz-nych.

Mam pięć lat:

 1. Mam już większą zdolność koncentracji uwagi.
 2. Jeśli Twoje wyjaśnienie mi nie wystarcza – szukam dodatkowych informacji gdzie indziej.
 3. Mam problem z zapamiętaniem trudnych słów.
 4. Często wracam kilkakrotnie do tematu – chcę mieć pewność, że go dobrze rozumiem.
 5. Płciowością interesuję się tak samo, jak każdym innym tematem. Rozmawiajmy zatem o płciowości tak samo, jak o innych sprawach

Na podstawie: B. Białecka, Gender mainstreaming: ideologia gender, wersja miękka, Streszczenie Wykładu, Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania

„OD NOWA”, www.fundacjaodnowa.org


Oto 11 zasad rozmawiania z dzieckiem o seksualności:

 

 1. Rodzic powinien być o 2 kroki przed „resztą świata”.
 2. Mówimy dziecku zawsze prawdę.
 3. Jeśli czegoś nie wiemy lub nie wiemy, jak o tym powiedzieć – nie zmyślamy.
 4. Nie zbywamy, nie wyśmiewamy, nie kpimy.
 5. Informację dostosowujemy do wieku dziecka.
 6. Używamy słów zrozumiałych dla dziecka.
 7. Do rozmów z dzieckiem wykorzystujemy zaistniałe lub specjalnie stworzone sytuacje.
 8. Im młodsze dziecko, tym krótszy komunikat.
 9. Pytania o  treści seksualne traktujemy równie spokojnie, jak pytania o  budowę traktora.
 10. Informujemy o zagrożeniach w sposób prawdziwy i z troską.
 11. Nie straszymy naginanymi argumentami.

Czy można coś zrobić by zablokować dostęp edukatorów seksualnych do Twojego dziecka?

 

Można i warto o tym pomyśleć już na początku roku szkolnego. To najlepszy czas do zadawania pytań wychowawcy:

 1. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Dz.U. nr 67, poz. 756 z dnia 12 sierpnia 1999 r.
 2. Rodzice mają prawo uzyskać informację o tym, na jakim programie nauczyciel opiera realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie i z jakiego podręcznika korzysta. Nauczyciel ma w tym wyborze dużą swobodę, ale musi wysłuchać opinii rodziców www.edulandia.pl.
 3. Postaraj się o kompetentnych nauczycieli, interesuj się kto uczy Twoje dziecko! Złóż w formie pisemnej u wychowawcy odpowiednie oświadczenie (najlepiej, by zrobiło to więcej osób, pojedyncze działania mogą być uznane za udziwnianie)!

Więcej w dziale PRAWO DLA RODZICÓW


Co robić żeby nasze dzieci miały szczęśliwe dzieciństwo? (prezentacjaTDWS)

 

W wymiarze społecznym:

 1. Egzekwować swoje konstytucyjne prawa – dyrektorzy placówek edukacyjnych zobowiązani są do uzgadniania z rodzicami wszelkich programów edukacji seksualnej;
 2. Nie zgadzać się na uczestnictwo dzieci w programach edukacji seksualnej typu B prowadzonych w czasie godzin pozalekcyjnych przez edukatorów seksualnych;
 3. Sprawdzać programy proponowanych zajęć i kto je prowadzi;

W wymiarze rodzinnym:

 1. Znaleźć czas dla naszych dzieci;
 2. Rozmawiać o seksualności w kontekście miłości i piękna;
 3. Okazywać im troskę i szacunek, niech wiedzą i czują, że są akceptowane i kochane dzięki temu będą silniejsze i bardziej odporne;
 4. Zadbać o środowisko rówieśnicze o podobnych poglądach;
 5. Informować innych o zagrożeniach nieodpowiedniej edukacji seksualnej;
 6. Troszczyć się o własne relacje małżeńskie oraz życie duchowe.

Wybrane przykłady dobrych książek i czasopism :

 

ksiazki

 

Książki:

 1. Karol Meissner, Skąd się biorą dzieci
 2. Karol Meissner, Czy potrafi my kochać?
 3. Jacek Pulikowski, Warto naprawić małżeństwo
 4. Jacek Pulikowski, Zakochanie… i co dalej?
 5. Andrzej Urbaniak, Wychować dobrego człowieka
 6. Stanisław Sławiński, Spór o wychowanie w posłuszeństwie
 7. Monika i Marcin Gajdowie, Rodzice w akcji
 8. Mariola i Piotr Wołochowiczowie, Wierzące dzieci
 9. Maria Kwiek USJK, Mały poradnik życia rodzinnego
 10. Maria Kwiek USJK, Iwona Nowak, Droga czystej miłości
 11. Meg Meeker, Jak wychować chłopca na mężczyznę?
 12. Meg Meeker, Mocni ojcowie, mocne córki
 13. John T. Chirban, Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksualności
 14. prof. Henri Joyeux, Szkoła życia i miłości
 15. Philippe Gutton, Villeminot Vincent, Usłyszeć, czego nastolatki nie mówią
 16. Gustavo Pietropolli Charmet, Loredana Cirillo, Podręcznik dla nastolatków i ich rodziców. U kresu wytrzymałości
 17. Marek Babik, Tato! gdzie ja mam te plemniki?
 18. Josh i Dottie McDowell, Opowiedz swoim dzieciom o seksie
 19. Bogna Białecka, Beata Nadolna, Miłość i autorytet
 20. Marzena Nykiel, Pułapka gender
 21. Bogna Białecka , Dzieciństwo wolne od pornografii
 22. Marzena Nykiel, Rozmawiając o gender, argumenty bez mitów

 

Czasopisma:

 1. „Wychowawca”
 2. „eSPe”
 3. „TAK Rodzinie”
 4. „Wzrastanie”
 5. „Miłujcie się”
 6. „W Naszej Rodzinie”
 7. „Źródło”
 8. „Zbliżenia – o małżeństwie bliżej”
 9. „Moja Rodzina”
 10. ” Głos dla życia”

Potrzebujesz wsparcia?

 

1. Zainwestuj w ojcostwo!

www.tato.net

Fundacja Cyryla i Metodego prowadzi szkolenia i konferencje dla ojców, na których mężczyźni nabywają nowych umiejętności przydatnych do bycia bardziej efektownym tatą. Poprzez udział w zajęciach organizatorzy starają się uświadomić mężczyznom, że do roli ojca można i należy się dobrze przygotować. Inspirując i ucząc otwartości organizatorzy wspierają ojców w budowaniu  bliskich relacji w rodzinie. Przywrócić dziecku serce ojca – oto cel przyświecający działaniom Fundacji.

Jak zorganizować warsztaty w swojej miejscowości ? Więcej na: www.tato.net


 

2. Akademia Familija

www.horyzonty.edu.pl

Jaki jest cel kursów Akademii Familijnej?

Zadaniem tych kursów jest pomoc uczestnikom w stawaniu się jeszcze lepszymi rodzicami i małżonkami. Kursy są prowadzone z wykorzystaniem metody studium przypadku (ang. case study), znanej przede wszystkim z kursów biznesowych. Jest to metoda, w której zsadnicze znaczenie ma aktywny udział i wkład pracy uczestników: zawsze obojga małżonków.

Co uzyskują uczestnicy takich kursów?

– sposobność i narzędzia do stworzenia długoterminowego planu wychowania dzieci i bycia rodzicem

-wymianę doświadczeń pomiędzy małżeństwami z podobnymi wyzwaniami wychowawczymi

– pomoc we wzmocnieniu relacji małżeńskich poprzez wspólne rozmowy mamy i taty o sprawach dotyczących życia rodzinnego i wychowania dzieci oraz o ich relacjach małżeńskich

– uczymy się narzędzia, które pozwoli rozdzielić fakty i opinie, oddzielić sprawy ważkie od tych nieistotnych i podejmować decyzje na podstawie rzetelnie wypracowanych informacji

Z tematami kursów można zapoznać się na stronie:  www.akademiafamilijna.pl


 

3. Spotkania małżeńskie

www.spotkaniamalzenskie.pl

Spotkania Małżeńskie mają na celu pogłębienie, odnowienie, a nieraz odbudowanie miłości małżeńskiej. Podstawową formą pracy są dwudniowe spotkania o charakterze rekolekcji zamkniętnych, które prowadzone są w duchu dialogu męża i żony. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich miłość małżeńska rozwijała się. Są szczególnie pomocne dla par przeżywających kryzys małżeński.

Zapraszamy na rekolekcje małżeńskie do jednego z naszych ośrodków.

Prowadzimy także rekolekcje dla małżeństw cywilnych w powtórnych związkach po rozwodzie (tzw. małżeństw niesakramentalnych).

Więcej na:

www.spotkaniamalzenskie.pl (rekolekcje dla małżeństw – cel i program)

www.spotkaniamalzenskie.pl (rekolekcje dla powtórnych – związki po rozwodzie)


 

4. Szpitalik Małżeński

http://www.swietarodzina.org

Słowo Organizatorów:

Zalesiu Górnym kolo Warszawy, w pięknym parku krajobrazowym, przy Parafii Św. Huberta i Centrum Formacji Rodzin im. Jana Pawła II, przygotowaliśmy przytulną przystań dla zmęczonych życiem małżonków, którzy w wirze codzienności zagubili radość życia i wiarę w miłość oraz stracili nadzieję w możliwość ożywienia relacji małżeńskiej.

Pragniemy, byście w ciszy i w oderwaniu od codziennych obowiązków, w osobistym zmaganiu i walce, odnaleźli smak „razemności” i odkryli na nowo radość bliskości.

Reaktywacja miłości naprawdę jest możliwa.

Pamiętaj:

Każdą relację da się ożywić

Każde małżeństwo sakramentalne można uratować,

Każdy kryzys da się pokonać…

Zależy to wyłącznie od Ciebie

Więcej na:

www.swietarodzina.org


 

5. Słowo – Psychologia z duszą

www.centrumslowo.pl

Specjaliści o sobie:

W naszej pracy przyświecają nam trzy cele: wsparcie, rozwój i edukacja. Wiemy, jak wielką odpowiedzialność bierze na siebie psycholog dziecięcy czy terapeuta mowy, dlatego rekrutujemy nasz zespół wyłącznie z najlepszych specjalistów. Dobry psycholog dziecięcy potrafi trafić do niemal każdego dziecka. Umie nakłonić je do współpracy, wyeliminować jego lęki i złe nawyki, rozwinąć kreatywność, nauczyć rozumieć uczucia i reakcje swoje i innych ludzi. Psycholog dziecięcy to nieocenione wsparcie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zwiększenie samoakceptacji dziecka, okiełznanie negatywnych emocji i agresywnych zachowań.

Psychoterapeuta pomoże w walce ze stresem, w rozwiązywaniu konfliktów i zmaganiu się z trudnymi sytuacjami życiowymi. Dlatego tak ważne jest, aby wybrany przez Państwa terapeuta rodzinny był osobą kompetentną i ciepłą, dzięki czemu otoczy swoich pacjentów jak najlepszą opieką.

Nasi specjaliści: konsultant seksuologiczny, logopeda i dietetyk zapewnią skuteczne wsparcie.

Aktywne warsztaty sprawią, że praca nad sobą będzie nie tylko obowiązkiem, ale i przyjemnością.

Więcej na temat konsultacji i terapii na: www.centrumslowo.pl


 

6. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddział w Poznaniu

www.spch-poznan.pl

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w 1993 roku przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną realizować być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.

Działalność SPCh skupia osoby z całej Polski. Biorą w niej udział psychologowie i psychoterapeuci, psychiatrzy, kapłani i przedstawiciele innych profesji. SPCh prowadzi Ośrodki Pomocy Psychologicznej, Studium Psychoterapii i Studium poradnictwa, organizuje coroczne międzynarodowe konferencje naukowe. Współpracuje z organizacjami zagranicznymi o podobnym zakresie działania oraz bierze aktywny udział w Europejskich Sympozjach Psychologii Chrześcijańskiej i Antropologii (European Movment for Christian Psychology and Antropology).

Oddział Poznański istnieje od 1998 roku. Dla swoich członków i sympatyków organizuje comiesięczne spotkania formacyjno-szkoleniowe oraz przynajmniej raz w roku dzień skupienia. Mają one charakter otwarty – każdy zainteresowany, nie tylko członek SPCh, może wziąć w nich udział.

Psychologowie i terapeuci z poznańskiego SPCh współpracują z Archidiecezjalną Poradnią Rodzinną, diecezjalnym radiem „Emaus”, Radą Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej oraz Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Od 1 czerwca 2005 roku prowadzi Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Przyjmują w nim psycholodzy, psychoterapeuci, lekarz psychiatra, mediatorzy rodzinni, doradca psychologiczny, kapłan i prawnik. Spotykają się tutaj również grupy samopomocowe.

 Więcej na temat szkoleń i terapii na: www.spch-poznan.pl


 

7. Strefa Nadziei

Centrum Rozwoju Osobowego i Wsparcia Rodziny
przy Centrum Duszpasterskim

www.strefanadziei.pl

 Zespół o sobie:

Opierając nasze działania na wierze w Jezusa Chrystusa pragniemy wszystkim ludziom i ich rodzinom nieść nadzieję na nowe życie poprzez organizację działań związanych z szeroko pojętym rozwojem zarówno psychicznym, fizycznym, społecznym i duchowym.

Więcej na temat psychoterapii, warsztatów, mediacji i nie tylko na: www.strefanadziei.pl


 

 8. Studia Podyplomowe Przygotowania do Życia w Rodzinie

www.teologia.amu.edu.pl

Celem Studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy o płciowości człowieka, jego płodności, o życiu małżeńskim i rodzinnym oraz nauki Kościoła katolickiego w odniesieniu do życia rodzinnego. Studium daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć szkolnych z zakresu przygotowania do życia w rodzinie. Studium działa w cyklu zamkniętym – dwuletnim. Zajęcia odbywają się co tydzień w czwartki od godz. 16.00 do 21.00.


Dobre filmy dla rodziny – POZNAŃ

 

filmy

 

www.propublico.org (kino)


 

www.propublico.tv Telewizja z wartościami. Zapraszamy!