Prawo Dla Rodziców

Mamo! Tato! Czy macie prawo decydowania o wychowaniu seksualnym Swoich dzieci?

Oczywiście, że tak! Prawa wychowawcze gwarantuje rodzicom przede wszystkim Konstytucja RP, w której istnieją następujące zapisy:

„Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami” (art. 53).
oraz
„Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania” (art. 48).

Nauczanie moralne dotyczy określenia zasad, co jest dobre a co złe. Nikt nie ma prawa podejmować działań wychowawczych, które rodzice uznają za niemoralne! Również próby wprowadzania w życie dowolnej koncepcji edukacji seksualnej poza plecami rodziców, bez ich wiedzy i zgody są bezprawne.

Mamo! Tato! To Tobie powinno najbardziej zależeć na dobru Twojego dziecka!

To ty najlepiej je znasz! Jego osobowość i kształtujące się przekonania są bardzo podatne na wpływy z zewnątrz. Nie pozwól innym na nim eksperymentować! Pamiętasz? Władza rodzicielska jest jednym z trzech podstawowych środków wychowawczych. Konstytucja gwarantuje Ci władzę w wychowaniu (w tym seksualnym) dzieci. Nie pozwól sobie jej odebrać!

oswiadczenieCzy można coś zrobić by zablokować dostęp edukatorów seksualnych do Twojego dziecka?

Można i warto o tym pomyśleć już na początku roku szkolnego. To najlepszy czas do zadawania pytań wychowawcy oraz składania pism. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawca klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.

Rodzice mają prawo uzyskać informację o tym, na jakim programie nauczyciel opiera realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie i z jakiego podręcznika korzysta. Nauczyciel ma w tym wyborze dużą swobodę, ale musi wysłuchać opinii rodziców.

Walcz o kompetentnych nauczycieli, interesuj się kto uczy Twoje dziecko!

Złóż w formie pisemnej u wychowawcy sprzeciw wobec udziału w zajęciach (najlepiej, by zrobiło to więcej osób, pojedyncze działania mogą być uznane za udziwnianie)!

Chcesz wiedzieć więcej?

Zajrzyj na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej, znajdziesz na niej wyszczególnione przepisy dotyczące praw i obowiązków rodziców.

 

Mamo! Tato! Nie musisz być prawnikiem, aby wiedzieć jak ochronić Swoje dziecko!

graf-tdws

 

 

 

Pobierz wzory oświadczeń do przedłożenia w szkole:

www.stop-seksualizacji.pl/index.php/do-pobrania

www.rzecznikrodzicow.pl/oswiadczenia-w-sprawie-zajec-edukacji-seksualnej-rownosciowych-itp