Dla nauczycieli i wychowawców

edukacja

 

Dobre Projekty Edukacyjne:


1.  Archipelag Skarbów®

www.program.archipelagskarbow.eu

Archipelag Skarbów – program profilaktyki zintegrowanej dla gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych:

 • Program jest stworzony i prowadzony przez ludzi z pasją. Łączy atrakcyjność dla młodzieży z silnym przekazem w kilku dziedzinach profilaktyki jednocześnie.
 • Prowadzone w połączeniu z programem„Badania diagnostyczne problemów i pozytywnego potencjału młodzieży”pomagają trenerom w dobrym rozumieniu sytuacji, problemów i marzeń młodych ludzi.
 • Program jest nieustannie ulepszany i dostosowywany do wrażliwości współczesnej młodzieży.
 • Archipelag Skarbów jest wpisany do Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Badania ewaluacyjne (przeprowadzone w latach 2007-2008 we współpracy z MENCMPPPPARPAKC ds. AIDS) wykazały skuteczność programu w obszarze profilaktyki przeciwalkoholowej, przeciwnarkotykowej, profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych oraz zapobiegania depresji wśród młodzieży.
 • Głównym autorem programu, osobą kierującą jego rozwojem oraz systemem szkolenia realizatorów jest dr Szymon Grzelak.
 • Pierwsza wersja programu została opracowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację Homo Homini im. K. de Foucauld z dotacji PARPA w roku 2006 przez dr Szymona Grzelaka we współpracy z mgr Barbarą Paź, mgr Grzegorzem Paź i dr Markiem Babikiem.
 • Za rozwój programu, szkolenie trenerów i nadzór nad jakością odpowiada Fundacja Homo Homini im. K. de Foucauld (od 2006) oraz Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (od września 2012).
 • Archipelag Skarbów® jestzastrzeżonym znakiem towarowym. Program może być realizowany wyłącznie przez instytucje i trenerów posiadających uprawnienia i licencje Fundacji Homo Homini im. K. de Foucauld lub Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Szczegółowa oferta dla szkół i gmin znajduje się: www.program.archipelagskarbow.eu

2. Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterpii

www.edukacja-zdrowotna.pl

Misją Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii jest dostarczanie rzetelnej wiedzy o problemach natury psychologicznej szczególnie silnie dotykających współczesnego człowieka. Od roku 2015 koncentrujemy się na prewencji zachowań ryzykownych młodzieży.

Naszym mottem jest: psychologia i pedagogika w służbie rodziny, dla dobra osoby ludzkiej.

Propozycje szkoleniowe:

 • Rola szkoły w kształtowaniu prawidłowych postaw wychowanków w kontekście zachowań ryzykownych
 • Cyberprzemoc, cyberszanse?

więcej na:  www.edukacja-zdrowotna.pl/category/fezip-propozycje-szkoleniowe/

3. Projekty rekomendowanych do programu„Szkoła Przyjazna Rodzinie”

www.szkola-przyjaznarodzinie.pl

Projekty edukacyjne:

Poniżej zamieszczona została lista propozycji edukacyjnych rekomendowanych do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Są to działania przygotowane oraz realizowane przez osoby i organizacje z wieloletnim doświadczeniem.

Wszystkie treści polecane na naszej stronie respektują założenia programu, tzn. dostrzegają i doceniają rolę rodziny w rozwoju osobowym młodego człowieka oraz nie zawierają treści szkodliwych dla dzieci tj.:

 • promujących przedwczesną inicjację seksualną
 • kwestionujących biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn
 • głoszących odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologiczne
 • podważających znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci

 

4. Fundacja STER NA MIŁOŚĆ

www.sternamilosc.pl

Program:

KU MIŁOŚCI

To program, który opiera się na personalistycznych wartościach, na których młody człowiek powinien budować swoje życie. Jego celem jest przygotowanie młodzieży do trwałych relacji rodzinnych, narzeczeńskich, małżeńskich

Projekty:

www.sternamilosc.pl

 

5. Studia Podyplomowe Przygotowania do Życia w Rodzinie

www.teologia.amu.edu.pl

Celem Studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy o płciowości człowieka, jego płodności, o życiu małżeńskim i rodzinnym oraz nauki Kościoła katolickiego w odniesieniu do życia rodzinnego. Studium daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć szkolnych z zakresu przygotowania do życia w rodzinie. Studium działa w cyklu zamkniętym – dwuletnim. Zajęcia odbywają się co tydzień w czwartki od godz. 16.00 do 21.00.