Ciekawe linki

artykuly

Artykuły:


 

„Wychowanie do życia w rodzinie” (Portal dla nauczycieli i rodziców) ukazał się wywiad z Michałem Michalskim pt. Rodzic może najwięcej. Może kochać

www.wdz.edu.pl

„Głos dla życia”

Można zamówić tutaj: http://glosdlazycia.pl/sklep-pro-life

glos-dla-zycia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Jacek Pulikowski
Nie da się przecenić roli ojca w procesie wychowania. Mężczyzna przekazuje dzieciom postawy i wartości w oparciu o przykład własnego życia, często czyniąc to zupełnie nieświadomie.

więcej: http://2ryby.pl/film/ojciec-wychowawca/

 

Polecamy następujące godne uwagi strony:


 

www.twojasprawa.org.pl  – bezpieczne technologie: jak uczynić komputer, telefon komórkowy, tablet czy konsolę do gier, urządzeniami bezpieczniejszymi dla najmłodszych

www.rzecznikrodzicow.pl  – na tej stronie internetowej znajdują się wzory oświadczeń dot. edukacji seksualnej do złożenia w szkole/przedszkolu.   Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców

www.mamaitata.org.pl  – strona internetowa Fundacji Mamy i Taty, a w niej: List przeciwko ograniczaniu praw rodziców do wychowywania dzieci

www.stoppedofilii.pl – inicjatywa ustawodawcza

www.ordoiuris.pl – strona internetowa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej, a w niej: raport o negatywnych skutkach Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

www.stop-seksualizacji.pl  – analiza standardów WHO – CZY STANDARDY EDUKACJI SEKSUALNEJ WHO PRZYGOTOWUJĄ DZIECKO NA OFIARĘ PRZEMOCY SEKSUALNEJ?

www.stop-seksualizacji.pl  – Gender cywilizacja śmierci – opracowanie prof. Marii Ryś

www.stop-seksualizacji.pl  – przeczytaj broszurę o edukacji seksualnej wg standardów WHO
(to jest: Światowej Organizacji Zdrowia)

www.racjonalnirodzice.pl – inicjatywa Stop seksualizacji naszych dzieci

www.stop-seksualizacji.pl/index.php/audycje-rr    – audycje Radia Rodzina z Wrocławia

dlarodziny.net –  Koalicja Obywatelska DLA RODZINY