Plan przeprowadzonej Inicjatywy

konferencja

 

Inicjatywa Twoje Dziecko – Wielka Sprawa podzielona została na kilka etapów, z czego dwa ostatnie stanowiły jej sedno. W pierwszym z nich specjalnie przeszkoleni wolontariusze spotkali się z zainteresowanymi osobami w wybranych parafiach i wygłosili dla nich prelekcje. Tydzień później natomiast odbyła się konferencja, podczas której wybitni specjaliści dyskutować będą na temat problemu seksualizacji dzieci we współczesnym świecie. Prelekcje opierały się w całości o dobrowolne zaangażowanie wielu osób w postaci wolontariatu, osób, dla których kwestia troski o właściwe wychowanie seksualne dzieci jest bardzo istotna. W naszym gronie znajdowali się zarówno kierownicy firm, pracownicy wielkich korporacji, przedsiębiorcy, nauczyciele, marketingowcy, farmaceuci, sprzedawcy, jak i osoby niepracujące – wszyscy razem jednoczyliśmy się we wspólnym działaniu na rzecz dobra naszych młodych pokoleń!

Etapy:
  • audycje radiowe, Radio Emaus – od grudnia 2014r.
  • szkolenie dla wolontariuszy – styczeń 2015r.
  • niedziela zapowiadająca – 25.01.2015r.
  • niedziela informująca  – 01.02.2015r. (prezentacja – ok. 30min. + publikacja dla Rodziców)
  • konferencja – poszerzająca zagadnienia przekazane wcześniej na spotkaniach i w publikacji – 07.02.2015r.

 

Zakres przekazywanych treści i formy przekazu:
  • prezentacja (przekaz bezpośredni, spotkania w parafiach)
  • „Vademecum Rodzica” (broszura przekazywana w czasie spotkań w parafiach )