Rodzicielstwo z charakterem

  • -

Rodzicielstwo z charakterem

Czy rodzicielstwo może mieć swój charakter, smak , poczucie pełni? Oczywiście! Może tych kilka wskazówek się przyda:

1. Bądź jednomyślna/y ze swoim współmałżonkiem

Jedność między małżonkami sprawia, że rodzicielstwo odniesie większy sukces! Spójność rodzicielska: Pracujcie razem. Dyskutujcie często. Zgadzajcie się na kompromisy. Stawiaj współmałżonka na piedestale w oczach swoich dzieci; wspieraj go w podjętych decyzjach. Nie kłóćcie się w obecności dzieci; przeproście się w obecności dzieci, jeśli w ich obecności pokłóciliście się; jako pierwsza/y powiedz „Przepraszam”. Bądźcie szczerzy wobec siebie – dzieci szybko dostrzegą hipokryzję. Podziwiaj mocne strony współmałżonka; nie skupiaj się na jej/jego błędach.

Pamiętaj: niezgoda w domu prowadzi do depresji u dzieci.

2. Postępujcie zgodnie z podstawowymi wartościami

Solidnie przyjrzyj się swoim motywacjom. Strzeżcie się stawiania pracy ponad rodzinę. Nie zostawiaj współmałżonka samego z obowiązkami. Wychodź pierwsza/y z pomysłami na wspólne spędzanie czasu np. podczas weekendu.

3. Nauczajcie odróżniać dobro od zła

Jeden rezultat jest wart tysiąca słów…

Rozmawiajcie o wierze, skromności, seksualności, etyce zawodowej, a także o zagrożeniach jak np. narkotyki – podając konkretne argumenty za lub przeciw. Rozmawiajcie z dziećmi o miłości i związkach. Mówcie zdecydowanie, ale też łagodnie o rzeczach, które są złe lub nie są wystarczająco dobre. Nie wystarczy robić rzeczy razem: stwórzcie okazję do swobodnych i szczerych
rozmów.

Więcej na: http://www.akademiafamilijna.pl/117-artykuy- na-stron/artykusy/131- rodzicielstwo-z- charakterem